Вариации в качествата на Комбуча от различни видове чай

Комбуча е ферментирала чаена напитка, която се приготвя посредством комбинирането на чаена инфузия, захар, стартер и симбиотична култура от бактерии и дрожди, или SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast). Когато бъде добавена към подсладен чай, SCOBY инициира ферментационен процес, който води до формирането на разнообразни  биоактивни съединения. Типично ферментацията протича при стайна температура в…