Защо е важно да подобрим чревното здраве през есента

С настъпването на есента времето динамично се променя, а природата мени своята окраска. Дните са по – къси, температурите по – ниски, а лятото бързо се превръща в далечен спомен. Пожълтелите листа и влажните сутрини постоянно ни напомнят за неизбежната метаморфоза в заобикалящия ни свят и необходимостта да се синхронизираме с околната среда. Подвластно на…