Връзката между метаболизма на желязо и чревната микробиота

Желязото е ценен нутриент, който има пряко въздействие върху човешкото здраве и виталитет посредством ефекта си върху чревната микробиота, имунитета и участието си в различни биохимични процеси, критични за поддържането на живота. Микроелементът изпълнява ролята на универсален кофактор за различни протеини, включително хемоглобин, и голям брой ензими, участващи в транспорта на кислород, клетъчния растеж и…