Пробиотици и ферментирали съставки в грижата за кожата

Пробиотиците и ферментиралите съставки се нареждат на предни позиции в грижата за кожата, поради тяхната връзка с кожния микробиом. Разбирането на микробиома е от съществено значение, за да се разбере значението на тези съставки в контекста на дерматологията. Когато говорим за микробиома, ние имаме предвид всички микроорганизми – бактерии, гъбички и вируси, които обитават повърхността…